piwik-script

Deutsch Intern
  Institut für Musikforschung

  IMS vol. 25

  Baumann, Max Peter & Çiftçi, Nevzat: „Ein Leben für die türkische Musik“ - Lebenslauf und Bibliographien zu Kurt und Ursula Reinhard / “Türk Müziğine Adanmış Ömür” - Kurt ve Ursula Reinhard’ın Biyografileri ve Bibliyografyaları. Türkische Übersetzung / Türkçe Çeviri Elif Damla Yavuz. INTERCULTURAL MUSIC STUDIES, vol. 25. ed. by Max Peter Baumann. A Series of the Department of Ethnomusicology, Institute for Music Research, Julius-Maximilian University of Würzburg). VWB -Verlag für Wissenschaft und Bildung. Berlin 2021. – 204pp. (inkl. Audio-CD). ISBN 978-3-86135-655-4. ISSN 1435-5590.

  Abstract

  Kurt Reinhard ist einer der bedeutendsten Musikwissenschaftler und Ethnomusikologen, der die Notwendigkeit der transkulturellen Kommunikation frühzeitig erkannte und sich zusammen mit seiner Frau Ursula Reinhard tatkräftig für deren Verwirklichung einsetzte. Beide Leben belegen eindrucksvoll diesen Einsatz. Musikologische Feldforschungen in der Türkei (1955-1993) bildeten die Grundlage einer umfangreichen Sammlung von Quellenmaterialien zur Türkei. Darauf aufbauend entstanden einschlägige systematische und ethnomusikologische Studien, unter anderem zu Musikinstrumenten, zu âşık-Liedern, zur Roma-Musik, zur Geschichte der türkischen Volks- und Kunstmusik. Neben den Grundlagenforschungen und einschlägigen Studien war das Forscher-Ehepaar zugleich bestrebt, den deutsch-türkischen Kulturdialog zu fördern und die transkulturelle Verständigung zu verbessern.

  Der vorliegende Band bezweckt, das ethnomusikologische Wirken, die Lebensläufe und Bibliographien des Ehepaares Reinhard möglichst umfassend zu dokumentieren und die Verdienste um eine über fünfzigjährige Wirkungs- und Entwicklungsgeschichte, nach dem Zweiten Weltkrieg bis zur Jahrhundertwende, im Kontext der Vergleichenden Musikwissenschaft zu würdigen.

  Eine Begleit-CD mit 20 Musikaufnahmen aus der Türkei von Kurt und Ursula Reinhard repräsentiert einen kleinen Ausschnitt der 1950er Jahre im großen Fundus ihrer Feldforschungsaufnahmen, die sich heute im Berliner Phonogramm-Archiv befinden.

  * * *

  Kurt Reinhard, transkültürel iletişimin zorunlu olduğunu erken zamanda farkeden ve eşi Ursula Reinhard’la birlikte bu iletişimi kurmak için etkin şekilde çaba harcayan önemli müzikolog ve etnomüzikologlardan biridir. Her ikisinin de hayatı bu adanmışlığın etkileyici kanıtıdır. Türkiye’deki müzikolojik alan araştırmaları (1955-1993), Türkiye üzerine kaynak niteliğindeki malzemeleri içeren kapsamlı bir koleksiyonunun temelini oluşturur. Bu temelden hareketle diğerleriyle beraber çalgılar, âşık şarkıları, Roman müziği, Türk Halk ve Sanat Müziğinin tarihi gibi konuları kapsayan pek çok sistematik ve etnomüzikolojik çalışma ortaya çıktı. Temel ve tamamlayıcı çalışmalara ek olarak araştırmacı çift, Alman-Türk kültürel diyaloğunu destekledi ve transkültürel iletişimin daha fazla gelişmesi için çaba sarf etti.

  Elinizdeki kitap, Reinhard çiftinin etnomüzikolojik çalışmalarını, biyografilerini ve bibliyografyalarını olabildiğince kapsamlı şekilde belgelemeyi ve karşılaştırmalı müzikoloji bağlamında İkinci Dünya Savaşı’ndan yüzyıl dönümüne dek 50 yılı aşan bir etki ve gelişme tarihini onurlandırmayı amaçlıyor.

  Kurt ve Ursula Reinhard’ın 1950’lerde Türkiye’deki alan araştırmalarında yaptıkları müzik kayıtlardan 20 tanesini içeren kitaba ekli CD, Reinhard’ların şu an Berlin Fonogram Arşivi’nde muhafaza edilen alan kayıtlarından küçük bir örnek sunuyor.

   

  Inhaltsverzeichnis

  Zum Geleit (Jin-Ah Kim)

  Einleitung

  1. Leben und Wirken von Kurt und Ursula Reinhard

      Kurt Reinhard (1914-1979)

      Ursula Reinhard (1915-2005)

  2. Forschungsreisen der Reinhards

  3. Literatur und Interviews zu den Biographien von Kurt und Ursula Reinhard

  4. Bibliographie zu den Publikationen von Kurt Reinhard

  5. Bibliographie zu den Publikationen von Ursula Reinhard

  6. Verzeichnis der von Kurt Reinhard durchgeführten Lehrveranstaltungen
       Freie Universität Berlin
       Universität Gießen
       Universität Marburg

  7. Verzeichnis der bei Kurt Reinhard abgeschlossenen Dissertationen

  8. Nach Kurt Reinhards Tod (1979) und noch durch ihn beeinflusste Dissertationen

  9. Verzeichnis der bei Kurt Reinhard abgeschlossenen Magisterarbeiten

  10. CD mit Feldforschungsaufnahmen der Reinhards aus den Jahren 1955 und 1956

  Abbildungen

  Index

   

  İçindekiler

  Görseller

  Sunuş (Jin-Ah Kim)

  Giriş

  1. Kurt ve Ursula Reinhard’ın Yaşamları ve Çalışmaları

      Kurt Reinhard (1914-1979)

      Ursula Reinhard (1915-2005)

  2. Reinhard’ların Araştırma Gezileri

  3. Kurt ve Ursula Reinhard’ın Biyografileri Hakkındaki Literatür ve Yapılan Görüşmeler

  4. Kurt Reinhard Bibliyografyası

  5. Ursula Reinhard Bibliyografyası

  6. Kurt Reinhard Tarafından Yürütülen Eğitim Etkinlikleri Kataloğu

      Berlin Özgür Üniversitesi

      Gießen Üniversitesi

      Marburg Üniversitesi

  7. Kurt Reinhard’ın Danışmanlığında Tamamlanan Doktora Tezleri Kataloğu

  8. Kurt Reinhard’ın Vefatından Sonra (1979) Etkisinin Olduğu Doktora Tezleri

  9. Kurt Reinhard’ın Danışmanlığında Tamamlanan Yüksek Lisans Tezleri Kataloğu

  10. Reinhard’ların 1955 ve 1956 Tarihli Alan Çalışması Kayıtlarını İçeren CD

  İndeks

   

  CD-Kurzliste der Tracks / Track’lerin Kısa Listesi

  Titel bzw. Textanfang des Liedes / Türkünün adı veya ilk mısrası

  1. Arabayı yörüttüler [0'59"]
  2. Kalk gelin [2'29"]
  3. Çerçioğlu köyünde [8'11"]
  4. Sarı yayla [2'38"]
  5. Emirler’den üç kız indi pınara [4'39"]
  6. Yağmur yağar ışılaşır soyların [2'12"]
  7. Yezit ne bilir üç ile beşi [1'41"]
  8. Üçler yediler erenlerdeniz [1'26"]
  9. Ak helkeyi susuz koyan [1'35"]
  10. Çekin halay düzülsün [1'27"]
  11. Yürü bire fani dünya [2'02"]
  12. Mehmet düğüne gidiyor [1'31"]
  13. Yalan oldu yine yalan [5'34"]
  14. Çıktık Horasan’dan [3'04"]
  15. Ak ellerinlen de yazı yazdırdım [1'35"]
  16. Antebin demir tahtı [0'56"]
  17. Gam kasavet çekme [6'13"]
  18. Yetmiş bin var beyaz postal giyenler [6'09"]
  19. Elmayı dalında pazar eyledim [2'14"]
  20. Dağı dağ üstüne koysam [2'39"]
        Gesamtdauer / Toplam süre: 55'54"