piwik-script

Intern
    Institut für Musikforschung

    Faksimile aus Tr-Iüko 211/9, S. 14-16: »Irak Elçi Peşrevi« Usul Çifte Düyek, 4. Hâne: Tanbûrî İsak'ın
    Seite 14:

    Transkription des »Irak Elçi Peşrevi«, 4. Hâne Tanbûrî İsak, aus TR-İüko 211/9, S. 14-16